English | Tiếng Việt

Wildlife reporting

In case you see endangered wildlife
in nature or wildlife crime

hotlines

WAR's hotline: 0976.06.76.46
WAR office: 08 3899 7314
HCMC Forest Protection Department
Mobile Team: 08 3794 7045

Video -> Sự nổi giận của thiên nhiên
Bùi Thiện Nhân, Trần Thảo Ly, Nguyễn Hồ Trúc Vy – Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh và Nguyễn Tấn Trung – Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh
Bùi Thiện Nhân, Trần Thảo Ly, Nguyễn Hồ Trúc Vy – Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh và Nguyễn Tấn Trung – Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh